Webbstrategi

En webbstrategi tydliggör hur ett företag ska använda och dra nytta av nätets möjligheter för att realisera och vidareutvecka sina affärsmål. Alltför många webbprojekt lanseras utan något tydligt syfte och mål med webbplatsen och slutar som ytterligare en utgiftspost istället för en värdeskapande del i företagets affärsverksamhet och online närvaro. En grundläggande webbstrategi svarar på frågor som:

  1. varför ett företag ska ha en webbplats (om en webbplats överhuvudtaget är lämpligt),
  2. vem/ vilka som utgör företagets prioriterade kundgrupper online och vad deras främsta behov & mål är.
  3. hur ska webbplatsen utformas (funktioner, innehåll, struktur) för att uppnå (affärs) mål  samt behov/ förväntningar hos kundgruppen.
  4. vad som ska mätas för att utvärdera status, om webbsajter uppfyller målet eller ej.

Om man ska koka ner kärnan i en webbstrategi och vad som krävs för att bedriva en lyckad webbsatsning handlar det om:

  • god förståelse för din kundgrupp (vilken är målgruppen för respektive kanal tex websajt, facebooksida, app etc),
  • en kundanpassad innehållsstrategi (vad vill respektive målgrupp ha för typ av innehåll),
  • mäta och följa upp målen med webbsatsningen.

Detta kanske låter krångligt men handlar i praktiken oftast om några timmars diskussion, kanske en workshop som resulterar i att man sammanställer befintligt material från tex supporten, statistik, orderingång. Svaren på frågorna finns oftast redan i företaget men ostrukturerat. Utmaningen är oftast att hitta bra mätpunkter för uppföljning men det gör det desto mer roligt när man lyckas!