Checklista: Grundläggande seo genomgång

Sökmotoroptimering handlar i grunden om att följa webbstandarder, dvs dom riktlinjer för webbaserat innehåll som w3c (en internationell organisation som arbetar för nätets utveckling genom dess standardiseringsarbete) tagit fram för att utveckla webbinnehåll med hög användbarhet och tillgänglighet.

Standarden är mycket omfattande men det finns ett antal särskilt viktiga s.k ranking faktorer identifierade som har med placering av dina nyckelord att göra och som påverkar din placering i sökmotorernas resultatsidor. Dessa faktorer har med s.k onpage optimering att göra dvs sådant du själv kan åtgärda på din hemsida:

  1. Title (rubrik) taggen tidigt i htm dokumentet (webbläsarens rubrik).
  2. Nyckelordet i domänamnet.
  3. Nyckelord tidigt i sidrubriken:  H1 – H6.
  4. Nyckelord i interna länkar på hemsidan.
  5. Nyckelord tidigt i texten.
  6. Nyckelord i htm filens namn.
  7. Nyckelord i mapparnas namn.
  8. Nyckelord i alt taggar.
  9. Nyckelord i bildernas namn.
  10. Nyckelord som är fetmarkerade och i punktlistor.

Meta description och keyword taggarna är bra då de ofta visas som beskrivningar av sidan i sökresultatsidorna. Dessa måste därför vara informativa, intressanta och skapa rätt förväntningar.

Fler bra checklistor för sökmotoroptimering :

Tagged , ,