Användbarhet

Användbarhet är en kvalitétsegenskap hos digitala tjänster (tex en hemsida eller e-handelssajt) som avgör om dina kunder uppfattar din tjänst/ hemsida som enkel, nyttig och relevant.  Användbarhet bör ingå som en del i det strategiska arbetet för alla webbsatsningar med högt ställda affärsmål. En webbtjänst med hög användbarhet resulterar b.la. i:

 • ökad konvertering,
 • minskat behov av support,
 • genererar fler nöjda & återkommande kunder,

Trots den snabba utvecklingen dras fortfarande en majoritet av e-handelssajter, communitys, intranät och olika digitala tjänster med många onödiga användbarhetsproblem som leder till förlorade kunder p.g.a.:

 • otydliga & krångliga registreringsprocesser & anmälningsformulär
 • dåliga sökfunktioner
 • onödigt långa betalprocesser
 • bristfällig återkoppling

Vad gör en sajt användbar?

Användbarhet handlar om perspektiv, tydlighet och ändamålsenlighet. En användbar webbtjänst måste utgå ifrån användarens / kundens perspektiv & förväntningar. Den måste tydligt visa hur användaren orienterar sig och navigerar runt webbsajten och framförallt måste den uppfylla användarens förväntningar dvs hjälpa användaren att uppnå målet med besöket. Vad som gör en websajt användbar beror i hög grad på målgruppen och marknaden men förenklat handlar det ofta om:

 • Relevant och högkvalitativt innehåll & funktionalitet
 • Ändamålsenlig informationsarkitektur
 • Tydlig navigering och layout
 • Använda målgruppens termer och begrepp konsekvent

Hur utvecklar man en webbtjänst med hög användbarhet?

Det finns naturligtvis inget enkelt framgångsrecept, alla företag & brancher har olika förutsättningar men genom att arbeta med användbarhet tar du bort onödiga problem och hinder på din webbsajt som kommer öka dina avslut & webbtjänstens popularitet och chanserna att lyckas med din satsning. Att arbeta med användbarhet innebär att:

 • bygga sajten utifrån kunskap om användarna (behov, intressen och förväntningar),
 • testa och utvärdera sajten/ tjänsten tex genom s.k användningstest eller en heuristisk utvärdering,
 • vidareutveckla & förbättra sajten/ tjänsten kontinuerligt,
 • utveckla enligt tekniska standarder.

Idag kan man få fram väldigt mycket information om företagets kunder via en webbsajt på olika sätt (statistik, ordrar, olika plugins & onlineverktyg som tex AdWord), det gäller dock att använda och omsätta dessa kunskaper i praktiken. All denna info kan sedan nyttjas till att utveckla innehåll och tjänster som skapar mervärde för kunderna och ökad omsättning för din verksamhet.

Börja med en heuristisk användbarhetsutvärdering!

Ett enkelt och relativt billigt sätt att höja användbarheten och öka konverteringen på tex en e-handelsajt är att genomföra en s.k heuristisk utvärdering (även kallad expertutvärdering). Den bygger på tumregler och principer från ämnen som psykologi, pedagogik, & design för hur grafiska användargränssnitt skall utformas för att vara intuitiva och enkla att använda.

Låter det intressant? Boka in ett kostnadsfritt möte för att se om vi kan hjälpa er på något sätt!

info @ adlantis . se

073 655 10 04